Smluvní podmínky:

  • Pro hladký průběh hudební produkce musí být zajištěna kvalitní pořadatelská služba. Za pořadatelskou službu, bezpečnost hudebníků, hudebních nástrojů a zvukové aparatury s příslušenstvím odpovídá pořadatel produkce.

  • Pro vystoupení a umístění zvukové aparatury požadujeme vhodné a bezpečné místo s minimální plochou 4x2m . Při vystoupení ve venkovních prostorech požadujeme zastřešení. Z důvodu bezpečnosti hudebníků a ochrany zvukové aparatury při nepřízni počasí.

  • Možnost napojení na zdroj el. energie se zásuvkou 230V 16A (nebo 230V 2x 10A) toto musí odpovídat platným normám (jistič, chránič, zemnění).

  • Předpokládaná doba produkce z pravidla 6 hodin, lze domluvit i delší.

  • Prostor místa produkce bude přístupný min. 1,5hodiny před začátkem produkce a 1hodinu po jejím ukončení.

  • V průběhu vystoupení pořadatel zajistí občerstvení (nápoje, 1x večeře)

  • Pořadatel zajistí povolení k vjezdu v místě kde tato je požadována a parkovací místo pro jedno vozidlo do 3,5t (dodávka)

  • Cena smluvní, splatná při ukončení produkce (po dohodě přes fakturu splatnost 10. dní)

Pavel Dobiáš

602 501 647

info@bagoband.eu

 

Pročbychom se nabavili,

když nám Pánbůh

BAGOband dal

Kontakt